DUYURULAR

HABERLER
v

Genel Tanıtım                

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3837 Sayılı Kanunla 03.07.1992 tarihinde kurulan Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin bir birimi olarak 1995-1996 eğitim-öğretim yılı güz döneminde faaliyetine başlamıştır. Enstitümüz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yüksek lisans ve doktora öğretimini yürütmektedir. Enstitümüzde 16 Anabilim Dalında; 11 Doktora, 23 Tezli Yüksek Lisans ve 13 Tezsiz Yüksek Lisans programında (11’i ikinci öğretim, 1’i birinci öğretim ve 1’i uzaktan eğitim) eğitim verilmektedir. Ayrıca Enstitümüz ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün ortak yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.

Enstitümüz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda, “Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği”,  “Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği”, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Enstitümüz, Uncubozköy kampusünde, Tıp Fakültesi Dekanlık Binası içerisinde faaliyet göstermektedir.

Enstitümüzde Görev Yapmış Müdürler:

Doç. Dr. Yunus ERDOĞAN

08.12.1993 - 01.03.1994

Prof. Dr. Ali BAYRAM

01.03.1994 - 14.07.1994

Doç. Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL

15.07.1994 - 03.01.1995

Prof. Dr. Ertan ÖZDEMİR

04.01.1995 - 15.10.2004

Doç. Dr. Kemal ÖZBİLGİN Müdür Vekili

02.11.2004 - 08.03.2006

Prof. Dr. Ahmet ÖZBİLGİN

15.03.2006 - 01.11.2006

Prof. Dr. Beril ÖZBAKKALOĞLU 

13.03.2007 - 15.04.2010

Prof. Dr. İbrahim TUĞLU 

16.04.2010 - 19.12.2014

Prof. Dr. Ayşe AKTAŞ

22.12.2014 - 16.07.2018

Prof. Dr. Bilal-i Habeş GÜMÜŞ 

17.07.2018 - göreve devam etmektedir.

http://dergipark.gov.tr/cbusbed


  • Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Birikim Dergisi
  • Ulusal Tez Merkezi
  • Uzaktan EĞİTİM
  • Katalog
  • Yök
  • Öyp
  • Uzaktan EĞİTİM
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik