YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

* Başvuru formu (başvurulan anabilim dalı ve bilim dalı belirtilecektir.) Başvuru formu kısmından formu bilgisayarınıza indirip doldurabilirsiniz.  

* Bağlı bulunduğu lisansüstü programında en az 1 yarıyıl okuduğunu  gösterir not dökümünün aslı veya onaylı fotokopisi (yeni tarihli)

* Alınan derslerin içerikleri (onaylı) 

* Mezun olduğu yükseköğretim kurumlarından alınmış olan dersleri ve notları gösterir belgelerin aslı veya onaylı fotokopisi(lisans/yüksek Lisans)

* Yüksek lisans programlarına başvuranların lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, doktora programlarına başvuru için lisans, yüksek lisans diploması veya lisans,yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti.(1 adet) 

* Öğrenci belgesi (yeni tarihli) 

* Disiplin cezası almadığına dair resmi belge (onaylı)

*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuç belgesi (programa başlanılan dönemdeki ALES belgesi aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi) 

* Bir adet referans mektubu. 

* ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL,TIPDİL,e-YDS ya da eşdeğer sınav sonuç belgesi (programa başlanılan dönemdeki) 

* Özgeçmiş

* 2 adet fotoğraf

Belirtilen belgeler eksiksiz olarak Enstitümüz Müdürlüğüne teslim edilerek yatay geçiş başvurusu gerçekleştirilir.Belgesi eksik olanların  başvurusu geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Belgeler ilgili anabilim dalı başkanlıklarına iletilip görüş alınır ve anabilim dalı başkanlığından iletilen görüş de dikkate alınarak öğrencinin yatay geçişi yönetim kurulu kararıyla onaylanır veya onaylanmaz.

Yukarıda sayılan bütün belgeler tamamlanmak kaydıyla, postayla yapılan müracaatlar da işleme alınacaktır.(Başvuruların son bulduğu mesai bitimine kadar posta evrakları ulaşmayanların müracaatları işleme alınmaz).

Telefon: 0 (236) 236 09 89

Tıp Fakültesi Dekanlığından Enstitümüz telefonlarına  ulaşılamamaktadır

Faks     : 0 (236) 238 21 58

Adres   : Uncubozköy Kampüsü Tıp Fakültesi Dekanlığı  

Zemin Kat .Yunus Emre İlçesi/Manisa
Eposta  : saglik@cbu.edu.tr


  • Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Birikim Dergisi
  • Ulusal Tez Merkezi
  • Uzaktan EĞİTİM
  • Katalog
  • Yök
  • Öyp
  • Uzaktan EĞİTİM
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik