Başlıksız Belge

DOKTORA FORMLARI

Danışman Formu

FR-DR-301-Doktora Danışman Öneri Formu

FR-DR-302-Doktora Programı Danışman Değişiklik Formu (ders aşamasındaki öğrenciler için)

FR-DR-312-Doktora Programı Danışman Değişiklik Formu (tez aşamasındaki öğrenciler için)

Seminer Formları

FR-DR-303 Doktora Seminer Tutanağı (sunulmuş)

FR-DR-304 Doktora Seminer Tutanağı (sunulmamış)

Yeterlik Sınav Formları

FR-DR-305 Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

FR-DR-306 Doktora Yeterlik Sınavı Yazılı ve Sözlü Sınav Değerlendirme Tutanağı

FR-DR-307 Doktora Yeterlik  Yazılı ve Sınav Degerlendirme Tutanağı (başarısız olan öğrenciler için)

Tez Önerisi Formları

FR-DR-309 Doktora Tez Önerisi Savunma Tarihi Teklifi ve Tez Önerisi Formu

FR-DR-310 Doktora Tez Önerisi Savunma Sınav Sonucu Tutanağı

FR-DR-322-Doktora Tez Başlığı_Konusu Değiştirme Formu

Tez İzleme Formları

FR-DR-308 Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu 

FR-DR-311 Doktora Tez İzleme Komitesi Üyesi Değişikliği Önerisi Formu

FR-DR-313 Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Raporu (ara dönem)

Tez Teslim Formları

Doktora Tezi Benzerlik Raporu Uygunluk Onay Formu 

FR-DR-323-Doktora Tezi Benzerlik Raporu Değerlendirme Formu

Savunma Sınavı Formları

FR-DR-314-Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu

FR-DR- 315-Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı

Tez Onay Sayfası (tez sınav kitabına konulacak olan) (Müdür imzası için sınavdan sonra  3 gün içinde enstitüye elden teslim edilecektir)

Lisansüstü Tez Değerlendirme Formu (Tez savunma sınavı evrakları ile birlikte EBYS' ile gönderilecektir.)

Mezuniyet Formları

Tez Yazım Son Kontrol Listesi Formu (Tezin son haliyle birlikte doldurulup teslim edilmelidir.)

Kesin Kayıt ve Başvuru Formları

FR-DR-326 Doktora Programı Kesin Kayıt Formu

FR-DR-325 Doktora Programına Yatay Geçiş Başvuru Formu (Başvuru esnasında doldurulacaktır.)

FR-DR-327 Doktora Programına Yatay Geçiş  Kesin Kayıt Formu (Kazandıktan sonra doldurulacaktır.)

FR-DR-328 Yabancı Uyruklu Doktora Programı Başvuru Formu  • Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Birikim Dergisi
  • Ulusal Tez Merkezi
  • Uzaktan EĞİTİM
  • Katalog
  • Yök
  • Öyp
  • Uzaktan EĞİTİM
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik