Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler

1)       Kesin kayıt formu (Sayfamızda formlar kısmında )
2)       ALES (veya eşdeğer) Belgesi aslı veya ÖSYM çıktısı
3)       Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite)  fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)
4)       Not Durum Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite)  fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)
5)      Yüksek Lisans ve  Doktora Öğrencileri için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Yabancı Dil Belgesi aslı veya ÖSYM çıktısı.
6)       2 adet fotoğraf
7)       Nüfus cüzdan fotokopisi
8)      Askerlik Durum Belgesi (son 1 ay içerisinde e-devlet çıktısı veya askerlik şubesinden onaylı  )
9)      Özgeçmiş

  • Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Birikim Dergisi
  • Ulusal Tez Merkezi
  • Uzaktan EĞİTİM
  • Katalog
  • Yök
  • Öyp
  • Uzaktan EĞİTİM
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik