I-) KABUL ŞARTLARI   

A)      MEZUNİYET KOŞULU: 

*Yüksek Lisans programlarına başvuru yapabilmek için adayların en az bir lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

 B)      ALES KOŞULU:

*Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. 

*Doktora Programlarına başvuran adayların ALES'ten, başvurduğu programın puan türünde Yüksek Lisans mezunlarının en az 55 puana, Lisans mezunlarının istenilen Puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekmektedir.Temel Tıp Bilimleri Doktora için Temel Tıp Puanının en az 50 olması gerekmektedir.

 C)    YABANCI DİL KOŞULU:

* Yüksek Lisans İçin: Son 5 yıla ait Üniversitelerarası  Kurul Yabancı Dil   (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit (KPDS) veya Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS)'den en az 40 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer Yabancı Dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. Üniversitemizin yapmış olduğu önceki sınavlar geçersiz olduğundan Üniversitemizce yapılacak yabancı dil sınavından en az 40 puan almış olmak, ya da Lisans eğitiminde hazırlık sınıfı okumuş ve başarılı olmuş olmak gerekmektedir.

*Doktora Programlarına başvuran adayların son 5 yıla ait KPDS, YDS,ÜDS sınavlarından en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer Yabancı Dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.

II)    DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

*Tezli yüksek lisans programları giriş sınavlarında başarı notunun en az 65 olması gerekir. Başarı notu, ilgili Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı notunun % 50’sinin, lisans başarı notunun % 30’unun ve mülakat sınav notunun % 20’sinin toplamıdır.

*Doktora programları giriş sınavlarında adayların başarı notunun en az 65 puan olması gerekir. Başarı notu; ilgili Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı notunun % 50’sinin, lisans başarı notunun % 30’unun ve mülakat sınav notunun % 20’sinin toplamıdır.

*Temel Tıp Bilimlerinde Doktora Programlarında giriş başarı notu 70 puandır. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı notunun % 50’sinin, lisans başarı notunun % 30’unun ve mülakat sınav notunun % 20’sinin toplamıdır.

*Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuranların lisans başarı notu dikkate alınır.

*Mülakata girmeyen öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz. 

Telefon: 0 (236) 236 09 89

Tıp Fakültesi Dekanlığından Enstitümüz telefonlarına  ulaşılamamaktadır..

Faks     : 0 (236) 238 21 58

Adres   : Uncubozköy Kampüsü Tıp Fakültesi Dekanlığı  

Zemin Kat .Yunus Emre İlçesi/Manisa
Eposta  : saglik@cbu.edu.tr


  • Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Birikim Dergisi
  • Ulusal Tez Merkezi
  • Uzaktan EĞİTİM
  • Katalog
  • Yök
  • Öyp
  • Uzaktan EĞİTİM
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik