MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALINA TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONUNDAN ÖDÜL.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim ve Nörofizyoloji Bilim dalı başkanı Prof. Dr. Necip KUTLU ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programı öğrencisi Elif Sümeyra ERDEMİR’in birlikte yaptığı “Satrançta Deneyimin Kognitif fonksiyonlara ve Duygusal Duruma Etkisi“ adlı araştırmaları konuya çekilen dikkatten dolayı teşekkür amaçlı Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay tarafından ödüle layık görüldü.Ödül Töreni MCBÜ Tıp Fakültesi 15 Temmuz konferans salonunda 17.10.2018 günü saat 14.30’da Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Sami İLKER, Anatomi A.D. Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul TATLISUMAK, Fizyoloji A.D. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran EKERBİÇER ve Fizyoloji Anabilim dalı araştırma görevlileri, Sağlık Bilimleri Enstitü çalışanları eşliğinde takdim edildi.Tören Türkiye Satranç Federasyonu Kulüpler Birliği As Başkanı Öğr. Gör. Zeki DİRİL, Manisa satranç İl temsilcisi Mehmet ALBAYRAK ’ın katılımı ile gerçekleştirildi. İl Temsilcisi Mehmet Albayrak; TSF Başkanımızın selamlarını ileterek teşekkür belge ve hediyelerini takdim edip başarılar diledi.Ayrıca; Tıp Fakültesi Dekanı tüm davetlilere birer kitap hediye ederek araştırmacılara başarılar diledi.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim ve Nörofizyoloji Bilim Dalı başkanı Prof. Dr. Necip KUTLU ve Yüksek Lisans Öğrencisi Hemş. Elif Sümeyra ERDEMİR ile yaptığı ‘Tecrübeli Satranç Oyuncuları ve Satranca Yeni Başlayan Bireylerin Beyin Kognitif Fonksiyonları İle Duygusal Durumlarının İncelenmesi’adlı araştırmada satrancın çocuklarda gerek bilişsel becerilere gerekse duygusal gelişime olumlu katkılarının olduğu bulundu.

Psikoteknik ve Psikomotor ölçme ve değerlendirme sistemi bireyi yetenek ( Dikkat, Muhakeme, Görsel hafıza ve Konsantrasyon) ve zihinsel özelliklerinin süreçlerini, hareket performanslarını belirli koşullar altında gözlemlemeye yarayan test sistemidir. Bu test sistemi kişinin soyut olarak meydana getirdiği davranış, duygusal durum( anksiyete ve depresyon, güdü, tutum, savunma) gibi zihinsel faaliyetleri somut ve nesnel bir veri olarak elde etmeyi sağlamaktadır.
Birçok anne ve babanın çocuklarının eğitiminde zorlandığı konulardan biri de dikkatlerini bir konuya odaklayamaması sorunudur. Halbuki konsantrasyonu sağlayan en önemli etken motivasyon faktörüdür. Her yetişkin birey için de geçerli olduğu gibi çocuklar ancak istediği ve sevdiği konularda zorlamadan yoğunlaşabilmektedir. Böylece satranç sayesinde birey/çocuk konsantre olabilmeyi öğrenebilmekte ve dikkat dağınıklığı probleminin azaldığı görülmektedir. Çocuk günlük hayatta öğrenmesi gereken doğru-yanlış, iyi-kötü hamle ya da davranışlar ile olayları neden-sonuç ilişkisine göre kavramayı henüz satranç oynarken anlayabilmektedir. Satranç oyunu bireylere farklı alanlarda birçok özellikler sağlayıp gelişimine katkıda bulunabilmektedir. Başarıya odaklanma, disiplinli olma, zamanı doğru yönetme ve planlama, konsantrasyon, mantıksal düşünme ve analiz edebilme, birçok açıdan hesaplama yapabilme, göz-beyin koordinasyonunu sağlama, kişinin davranış ve tutumlarından sorumluluk alabilme ve farkındalığında olması gibi benzeri özelliklerini geliştirmesi bakımından satranç ile bağlantılı olarak düşünülebilir.
Satranç oynayarak çocuklarımızın zihinlerini geliştirmesi ve küreselleşen dünyanın artan karmaşıklıkları ve talepleri ile baş etmelerine yardımcı olması açısından olağanüstü derecede etkilidir. Dünya çapında giderek artan sayıda okul, satrancın değerini tanımaktadır ve eğitim şimdi standart müfredatın bir parçası haline gelmektedir. Elbette sadece bir oyun. Belki de en önemlisi satranç, çocuklara sürekli değişen ve çeşitli zor problemleri nasıl düşünmeyi ve çözmeyi öğretmenin eğlenceli bir yoludur. Her oyunda milyonlarca olasılık ile oyuncular sürekli olarak yeni pozisyonlara ve yeni sorunlarla yüzleşmelidir.
Prof. Dr. Necip Kutlu “Çalışmamızın katılımcı teminini sağlayan büyük bir özveriyle yardım eden Türkiye Satranç Federasyonu başkanı Gülkız Tülay’a, Türkiye Satranç Federasyonu Kulüpler Birliği As Başkanı Öğr. Gör. Zeki DİRİL, Manisa satranç İl temsilcisi Mehmet ALBAYRAK’ a, Yunus emre İlçe temsilcisi Op. Dr. Erdem NALBANT ve eşi Dr. Olcay Nalbant’a ve Satranç İhtisas Spor Kulübü başkanı Neşe Burhan’a, ayrıca satrançta derin deneyimlerinden ve danışmanlığından yararlandığımız 
 Prof. Dr. Ertuğrul Tatlısumak’ a teşekkür ederiz”dedi.


  • Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Birikim Dergisi
  • Ulusal Tez Merkezi
  • Uzaktan EĞİTİM
  • Katalog
  • Yök
  • Öyp
  • Uzaktan EĞİTİM
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik